Burgy_Bouwbedrijf_Restauratie_Leids_Ontzet
Dit artikel delen
Facebook Twitter Email LinkedIn

Leids ontzet: op 3 oktober is Burgy Bouwbedrijf gesloten

Op 3 oktober vieren wij Leids Ontzet en is Burgy Bouwbedrijf gesloten. Op 4 oktober vanaf 8.00 uur zijn wij weer bereikbaar en staan wij u graag weer persoonlijk te woord.

Mei 1574 werd de stad Leiden door Spaanse troepen ingesloten. Na een langdurig beleg werd het omliggende land begin augustus onder water gezet. Op 3 oktober 1574 slaagde een vloot watergeuzen onder leiding van admiraal Boisot erin de stad definitief te ontzetten.

Op de foto staat een zeldzame triumphpenning. Op 1 november 1574 besloten de Staten van Holland ter herinnering aan het ontzet gouden penningen te laten slaan. Op deze penningen, waarvoor Gerard van Bylaer als stempelsnijder van de Hollandse Munt te Dordrecht de stempels sneed, wordt de aftocht van de Spaanse troepen vergeleken met de mislukte belegering van Jeruzalem door de Assyrische koning Sanherib.

Op de voorzijde van de penning is te zien hoe het leger van Sanherib door een engel uit het tentenkamp wordt verjaagd. De keerzijde van de munt toont het silhouet van Leiden, Spaanse troepen die het beleg afbreken en schepen van de watergeuzen.

De zeldzame penningen werden tot 1598 door de Staten van Holland, Staten Generaal, burgemeesters en de universiteit van Leiden uitgereikt aan buitenlandse ambassadeurs die naar hun vaderland terugkeerden.

Bron: www.historiek.net